อินทผลัม ผลไม้ทองคำ

อินทผลัม    จากอดีตถึงปัจจุบัน “อินทผลัม”เป็นผลไม้ที่นิยมกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวมุสลิมจะรับประทานอินทผลัมในเดือนรอมฎอน เดือนแห่งการถือศีลอด  ท่านศาสดามูฮาหมัด(ขอความสันติจงประสบแด่ท่าน) ส่งเสริมให้มุสลิมละศีลอดด้วยการรับประทานอินทผลัมกับน้ำเปล่า  การรับประทานอินทผลัมเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นอินทผลัมสดหรือแห้งนั้นจะอุดมประด้วยน้ำตาล  ไขมัน โปรตีน  และวิตามินที่สำคัญและจำเป็นต่อร่างกาย  อินทผลัมนั้นเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะดูดซึมเข้าสู่ตับอย่างรวดเร็ว  และแปรสภาพเป็นพลังงานกระจายไปตามส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างรวดเร็วกว่าสารอาหารตัวอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นอินทผลัมสด  ฉะนั้นอินทผลัมจึงเป็นอาหารที่แปรสภาพเป็นพลังงานได้อย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันเริ่มมีการแพร่หลายในการปลูกต้นอินทผลัมแต่ก็ไม่มีผลผลิตมากมายสักเท่าไหร่นัก เพราะพึ่งจะหันมาปลูกกันเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ความต้องการของผลไม้ชนิดนี้ยังเป็นที่ต้องการของคนหมู่มาก ฉะนั้นผลผลิตจึงขาดแคลนอยู่

Dates have been a staple food of the Middle East and the Indus Valley for thousands of years. They are believed to have originated around what is now Iraq, and have been cultivated since ancient times from Mesopotamia to prehistoric Egypt, possibly as early as 4000 BCE. The Ancient Egyptians used the fruits to make date wine, and ate them at harvest. There is archaeological evidence of date cultivation in eastern Arabia in 6000 BCE. (Alvarez-Mon 2006)

             

  การปลูกอินทผลัมดีจริงหรือ....?

          เนื่องจากอินทผลัมเป็นพืชที่ทนต่อความแห้งแล้ง เหมาะกับหลายพื้นที่ในประเทศไทย ปัจจุบันประเทศไทยนำเข้าอินทผลัมจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายแต่มีราคาค่อนข้างสูงมาก   และส่วนมาก มีแต่อินทผลัมแบบแห้ง ส่วนอินทผลัมสดมีน้อยมาก   ในขณะที่ผู้ผลิตในประเทศมีเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่ผลิตส่งตลาด    ดังนั้นอินทผลัมจึงมีโอกาสเติบโตในตลาดบ้านเราได้สูงอย่างแน่นอน  โดยทั่วไปอินทผลัมจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-4 ปีก็จะผลิดอกออกผล ซี่งอัตราการให้ผลผลิตจะอยู่ที่ประมาณ 150 - 250 กิโลกรัม/ต้น/ปี พื้นที่ 1 ไร่ปลูกได้ 25 ต้น (ระยะห่างของการปลูกที่แนะนำคิอ ไม่ต่ำกว่า 8 x 8 เมตร) ราคาอยู่ที่ประมาณ 400 บาท/kg ถ้าปลูก 1 ไร่ ก็จะมีรายได้ 200kg x 25ต้น x 400บาท x 1ไร่ = 2 ล้านบาท/10ไร่/ปี ถ้าเวลาผ่านไปราคาตกลงไปที่ 100 บาท/kg ปลูก 10 ไร่ ก็จะมีรายได้ 5 แสนบาท/1ไร่/ปี หรือถ้าหากว่าเวลาผ่านไปเนิ่นนานราคาตกต่ำไปอยู่ที่ 40 บาท/kg เหมือนผลไม้ทั่วไป ชาวสวนอินทผลัมก็ยังมีรายได้ 2 แสนบาท /ไร่/ปี ซึ่งก็ยังถือว่าเป็นรายได้ที่ดีมากเมือเทียบกับพืชตัวอื่นๆ 

Date palm is ​​a tropical fruit grown in the Middle East desert. Are resistant to arid climatic conditions as well. Most people understand that Thailand is a plant that needs less water. But in fact, Date palm is ​​a plant that needs a lot of water. The water demand up to year 2000-2500 mm (Thailand rainy year 1000-1600 mm), so if we want Date palm quality. It requires great care. And the need to water regularly during the winter and summer.

   

              ตามหลักความเชื่อของศาสนาอิสลาม ถือว่าอินทผลัมเป็นผลไม้ศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งเวลารับประทานในช่วงถือศีลรอมฎอนหรือช่วงการถือศีลอดสักประมาณ 3 เมล็ด ก็จะรู้สึกสดชื่น ช่วงเดือนรอมฎอนอินทผลัมจะมีการนำเข้าการประเทศตะวันออกกลางเป็นจำนวนมาก ประมาณกิโลกรัมละ 80-2,000 บาท เพราะฉะนั้นการปลูกอินทผลัมในประเทศไทยจะช่วยสร้างรายได้เป็นจำนวนมาก  เพราะตลาดยังขาดแคลนผลไม้ชนิดนี้มาก  แถมยังมีราคาสูงแต่เป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นทุกปี แต่อินทผลัมไม่ได้จำกัดว่าคนที่นับถือศาสนาอิสลามหรือคนมุสลิมที่รับประทานได้เท่านั้น แต่ยังสามารถรับประทานได้ทุกคน ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนาอีก เพราะเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการแก่คนที่รับประทานเข้าไปอีกด้วย

                   According to the doctrine of Islam . Date fruit is considered a sacred fruit This time, eaten during Lent or Ramadan period of fasting for about three seeds will feel refreshed . During Ramadan , dates to the Middle East countries import a lot . Approximately  80-2000 Baht per kg. 
The Date fruit in Thailand will earn a lot. Because the market is still very scarce for this fruit. It also has a high price, but the market demand is increasing every year. But date fruit is ​​not limited to Islam or the Muslims who eat only. But can also be eaten every person of every race, every religion, because the fruit is useful and nutritious food for people to eat well.

ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มมีการปลูกอินทผลัมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย  แต่ยังมีผลผลิตไม่มากพอต่อความต้องการของตลาด  ถึงราคาจะค่อนข้างสูงแต่ผู้บริโภคก็ยังสามารถซื้อรับประทานได้เพราะผลผลิตมีน้อยตลาดที่รับส่วนใหญ่จะเป็นตลาดบน ตามห้างสรรพสินค้าและผู้บริโภคที่มาสั่งจองถึงสวนเป็นผลไม้ทองคำ  ขนาดต่างประเทศคนที่นำเข้ามาขายบ้านเราต่ำสุด 80-2,000 บาท ต่อกิโลกรัมยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ถึงตอนนี้จะเริ่มมีการปลูกอินทผลัมกันมากขึ้นแต่ยังไม่ถึงขนาดลงขายในตลาดนัด ตอนนี้ยังอยู่ในระดับสูง ประมาณกิโลกรัมละ 300-600 บาทเลยทีเดียว ถ้าผลผลิตออกเยอะจริงๆคงต้องใช้เวลาประมาณ 10 ปีขึ้นไป ถึงจะมีราคาลดต่ำลง  ตลาดก็อาจจะหล่นมาล่างหน่อย แต่ ณ ตอนนี้ตลาดล่างแทบไม่มีเลยขึ้นตลาดบนหมดราคาก็สูงเป็นที่น่าพอใจของเจ้าของสวน

Thailand began a date palm in many areas around the country . But there is not enough production to market demand . The prices are quite high but consumers can still buy a product because there is little market largely been on the market . Department stores and consumer pre-order fruit from the date palm farm. Date fruit importation lowest 80-2000 baht per kilogram but still not enough to meet demand. Even now will begin to grow more date palm trees but not enough to sell in the market the price now about 300-600 baht per kilogram. If that production really would take about 10 years to be priced lower market will falls a little bit but as of now the price is high is satisfying the farm owner.

 

การดูแล ต้นอินทผลัม Date palm tree care 

           อินทผลัมเป็นพืชที่ขอบอากาศร้อนและต้องปลูกอยู่กลางแจ้งที่ได้รับแสงแดดส่องสว่างตลอดวัน อินทผลัมจะไม่เจริญเติบโตหากปลูกอยู่ในร่ม อินทผลัมสามารถเจริญเติบโตได้อุณหภูมิตั้งแต่ 7°C เป็นต้นไป โดยมีอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดที่ 32°C และยังสามารถเจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิสูงขึ้นจนไปถึง 38°C/40°C ซึ่งหากอุณหภูมิสูงกว่านี้อัตราการเจริญเติบโตของอินทผลัมจะเริ่มลดลง อินทผลัมสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นได้ แต่ระยะเวลาต้องไม่นานจนเกินไป โดยจะหยุดการเจริญเติบโตชั่วคราว ถึงแม้อินทผลัมสามารถทนแล้งได้ดีเป็นระยะเวลานานก็ตาม แต่อินทผลัมเป็นพืชที่ต้องการน้ำมากในการให้ผลผลิตที่ดี ดังนั้นจึงต้องมีการให้น้ำในช่วงฤดูแล้งและฤดูหนาวด้วย สำหรับดินทีเหมาะสมคือดินร่วนปนทรายที่อุดมสมบูรณ์ มีระบบระบายน้ำที่ดีและมีอากาศถายเทได้สะดวก 

Date palm is a plant that loves the heat and the plants must be grown outdoors, where the sun shines all day. Phoenix will not grow if planted in the shade. Palm tree can grow temperatures ranging from 7 ° C onwards, with the optimum temperature at 32 ° C and can grow well at a higher temperature reaches 38 ° C / 40 ° C, if the temperature is above this rate. The growth of Phoenix will begin to decline. Date palm can withstand cold weather. But must not be too long. It will temporarily stopped growing. The palms can tolerate drought for a long period time. But date palm is ​​a plant that needs a lot of water to yield well. Therefore, the need for irrigation during the dry season and winter. For optimum soil is fertile sandy loam. With good drainage and air if pour easily.

 

การขยายพันธุ์ต้นอินทผลัม Propagation date palm

            การขยายพันธุ์การขยายพันธุ์อินทผลัมสามารถทำได้ 3 วิธี คือ เพาะจากเมล็ด แยกหน่อจากต้นแม่ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการขยายพันธุ์จากเมล็ดจะมีข้อดีคือขยายพันธุ์ปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว โดยมีต้นทุนในระยะแรกต่ำกว่าวิธีอื่น แต่เนื่องจากอินทผลัมเป็นพืชที่่ไม่สมบูรณ์เพศ การขยายพันธุ์โดยเมล็ด โอกาสที่จะได้เป็นต้นตัวผู้และต้นตัวเมียมีอย่างละครึ่ง และเราจะไม่สามารถทราบเพศของต้นอินทผลัมจากการเพาะเมล็ด ต้องปลูกไว้และรอจนกว่าอินทผลัมจะออกดอกก่อนจึงจะทราบเพศ และถึงแม้ว่าเราจะได้ต้นตัวเมียไปปลูก แต่คุณภาพผลอินทผลัมก็จะไม่เหมือนกับต้นแม่ เนื่องจากผลอินทผลัมเป็นผลที่ได้จากการผสมเกสรข้ามต้น จึงถือว่าเมล็ดที่ได้เป็นพันธุ์ลูกผสมไม่ใช่พันธุ์แท้ ซึ่งไม่สามารถเรียกชื่อเดียวกับต้นแม่ได้  ทั้งนี้คุณภาพของผลอินทผลัม ทั้งในเรื่องของขนาดหรือรสชาดอาจจะแย่ลง หรือใกล้เคียงต้นแม่พันธุ์เดิม หรือดีขึ้นก็ได้ แต่มีเพียงส่วนน้อยมากที่คุณภาพจะดีขึ้น ส่วนมากจึงนิยมให้ตันที่เพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อความมั่นใจในสายพันธุ์ เเละความคุ้มค่ามากกว่าการเพาะเมล็ด 

                Date palm propagation can be done in three ways. Cultivation from seed, separated from the mother shoots and tissue culture. Propagation by seed is growing fast and the cost is low but since date palm plants are not complete sex . Propagated by seeds the opportunity to have such a male and a female is half half. We are not be able to know the sex of date palm trees from seed until the flowers. Tissue culture date palms are the most commonly used because it can ensure the species and it worth more than cultivation from seeds.

 

 

  • baehee ข้อมูล.jpg
   สายพันธุ์บาฮี(barhee/barhi)เป็นพันธุ์ทานผลสดโดยเฉพาะมีแหล่งกำเนิดในประเทศอีรัก ปัจจุบันมีการปลูกกันแ...
   ฿1,300
  • 1391874_452419451542211_693694046_n.jpg
   อินทผลัมพันธุ์Medjool อินทผลัมพันธุ์ เมดจูลห์ มีแหล่งกำเนิดอยู่ที่ประเทศ โมร็อกโก ปัจจุบันมีผู้นำ...
   ฿1,800
Visitors: 40,527