สายพันธุ์ Shi shi

SHEISHI: เป็นสายพันธุ์ที่มีชื่อเสียง จากประเทศซาอุดิอารเบีย จะสุกกลางฤดู เป็นที่รู้กันว่าผลสีเขียวของมันจะกลายเป็นสีน้ำตาลในระยะที่จะสุก แต่ยังคงเห็นได้ชัดแม้จะอยู่ในขั้นตอนที่ทำให้แห้ง มีผลขนาดใหญ่และให้ผลผลิตสูง เนื้อในนุ่มสามารถนำมาบริโภคในทั้งสามขั้นตอนของการสุกคือ แก่จัด(กึ่งสุก),  สุกงอม  และระยะทำแห้ง ชิชิเป็นอินทผลัมที่มีลักษณะรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดใหญ่สีเขียวและผิวนุ่ม แต่ก็มีผลไม้ที่ดีมีอัตราการปรับตัวที่ดีมากสำหรับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ..เป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ในสภาพอากาศที่เลวร้าย ..นิยมบริโภคในระยะแก่จัดหรือกึ่งสุก (Rutab) .. นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียและอิหร่าน ทั้งถือว่าอินทผลัมที่มีราคาสูงอีกด้วย


SHEISHI: a renowned Saudi variety. Mid ripening season. known for its greenish color that turns into brown while ripening but still evident even in the dry Tamer stage. Big fruits, high productivity. Soft in texture. Could be consumed in all three stages of ripening; Bisr (Balah), Rutab & Tamer.. dates are characterized by its oblong shape, large size, greenish color and soft skin. It has an excellent fruit sitting rate, very good adaptation in wide range of climates.. Strong tree that can stand adverse weather conditions.. Preferably consumed as soft fresh stage (Rutab).. Widely planted in the gulf region and Iran and considered among the high priced dates.  

฿1,300
จำนวน:
Visitors: 40,526