ปัญหาและการดูแลรักษา | Problems and Care

โรคใบจุด Graphiola (Graphiola Leaf Spot)
โรคใบจุด Graphiola เป็นโรคใบที่เกิดจากเชื้อรา Graphiola phoenicis โรคนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “False Smut” แหล่งระบาดของโรคเชื้อราชนิดนี้สามารถเกิดได้ทุกภูมิภาคที่มีการปลูกพืชปาล์มตระกูล จากการศึกษาโรคชนิดนี้ในรัฐฟลอริด้า พืชตระกูลปาล์มทุกชนิดมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเชื้อราชนิดนี้ แต่จะเกิดมากที่สุดกับปาล์ม 2 ตระกูล คือ ตระกูล Phoenix canariensis (ปาล์มประดับ Canary lsland) และตระกูล Phoenix dactylifera (อินทผลัมพันธุ์ทานผล)

**ลักษณะอาการ**
อาการของโรคดังกล่าวสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายๆ คือ อาการเริ่มแรกของโรคมีขนาดเล็กมาก(ขนาดประมาณ 1/32 นิ้ว หรือมีขนาดเล็กกว่านั้น) เกิดเป็นจุดสีเหลือง หรือสีน้ำตาล หรือสีดำ ทั้งสองข้างของใบ อาการเริ่มแรกนี้ หากไม่สังเกตอย่างละเอียดแทบมองไม่เห็นเลย เชื้อราจะเริ่มโผล่มาจากเส้นใยของผิวใบ เมื่อเชื้อราชนิดนี้เจริญเติบโตมากขึ้น จะเริ่มปรากฏให้เห็นบริเวณผิวใบที่ได้รับผลกระทบซึ่งมีขนาดเล็กมาก (1/16 นิ้ว) จะเป็นจุดสีดำบนผิวใบ (อย่างไรก็ตาม การสังเกตอาการเบื้องต้นของสีบนผิวใบ อาจจะเป็นผลจากการขาดธาตุโพรแตสเซียมก็ได้ ให้ดูองค์ประกอบอื่นควบคู่ไปด้วย) ลักษณะของเชื้อราที่ทะลุใบขึ้นมามีลักษณะเหมือนรูปถ้วย มีเส้นใยเล็กๆ สีเหลือง คล้ายเส้นด้ายโผล่ขึ้นมา เพื่อช่วยกระจายสปอร์ออกไป เมื่อกระจายสปอร์ออกไปแล้วเส้นใยเล็กๆจะยุบลงเป็นสีดำ และเมื่อโรคได้ระบาดเต็มที่แล้ว ผงจุดที่โผล่ขึ้นมาจะมองเห็นชัดเจน รวมทั้งสามารถสัมผัสได้ด้วยมือ
มีการบันทึกไว้ว่าอาการของโรคชนิดนี้เมื่อเกิดแล้วเป็นเพียงแค่บนจุดบนผิวใบเท่านั้นทำให้ใบดูแปลกไป ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นโดยรวม หากเปรียบเทียบกับการขาดธาตุอาหาร เช่น ขาดโพแทสเซียม หรือขาดแมกนีเซียม เป็นต้น ซึ่งการขาดธาตุอาหารมีผลกระทบต่อต้นมากกว่าโรคนี้ สำหรับอาการของโรคที่ลามต่อเนื่องถึงกับทำให้ต้นโทรมหรือถึงตายไปนั้นเพราเกิดจากสาเหตุอื่นเกิดขึ้นไปพร้อมกันไปด้วย ขาดน้ำ หรือขาดธาตุอาหารด้วย จึงทำให้ต้นถึงตาย

**การป้องกัน**
สำหรับการจัดการกับเชื้อราใบจุด Graphiola นั้นในฟลอริด้า สหรัฐอเมริกาได้ศึกษาเพื่อจะหาวิธีจัดการกับโรคใบจุดชนิดนี้ของปาล์มตระกูล “Phoenix dactylifera” ซึ่งเป็นอินทผลัมพันธุ์ทานผล ( Date palm) โดยมุ่งศึกษาเพื่อหาวิธีไปที่อินทผลัมในแคลิฟอร์เนียเป็นสำคัญ เพราะฟลอริด้านำเข้าพันธุ์อินทผลัมมาจากแคลิฟอร์เนียเสียเป็นส่วนใหญ่ (รัฐแคลิฟอร์เนียนี้ถือเป็นรัฐที่มีการปลุกอินทผลัมกันมาก เพราะเป็นพื้นที่ทะเลทราย อินทผลัมที่มีการปลูกมากที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย คือ พันธุ์ Medjool , Deglet Nour, Zahadi ผลผลิตจากรัฐนี้คิดเป็นอัตราส่วนดังนี้ Deglet Nour 75 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือเป็น Medjool และ Zahadi Zahadi 20 เปอร์เซ็นต์) ในแคลิฟอร์เนียนั้นโรคใบจุด Graphiola ไม่ได้เป็นปัญหาเนื่องจากสภาพอากาศแห้งเป็นทะเลทราย ตรงข้ามกับรัฐฟลอริด้าที่มีฝนมาก อากาศร้อนชื้น อินทผลัมที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียจึงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคใบจุด แต่จะได้รับผลกระทบจากโรคเมื่อย้ายไปปลูกที่ฟลอริด้า เพียงเพราะมีการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การศึกษาเรื่องนี้ในฟลอริด้าจึงเริ่มขึ้น
การศึกษาเพื่อหาพันธุ์ที่ต้านทานโรคใบจุดได้มีการศึกษาใน 3 ชนิดนี้ คือ Medjool , Deglet Nour, Zahadi จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าอินทผลัมพันธุ์ทั้ง 3 พันธุ์มีความอ่อนไหวต่อโรคนี้มาก ความรุนแรงของโรคที่ระบาดในต้นอินทผลัมขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งมีการตั้งข้อสังเกตุว่าโรคใบจุด Graphiola จะรุนแรงในแถบชายฝั่งตะวันตกมากกว่าชายฝั่งตะวันออก ในรายงานของการศึกษาดังกล่าว พบว่าอาการของโรคได้รุนแรงมากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ชื้น การลดระดับความชื้นลงจะทำให้ความรุนแรงของโรคลดลงไป และการลดระดับของโรคจะมีผลดีที่สุดในการปลูกเรือนเพาะชำที่มีความโปร่งแสง ป้องกันน้ำฝนและน้ำค้างระยะห่างระหว่างเรือนเพาะชำควรมีความห่างทั้งจากต้นอินทผลัมเองและพืชอื่นๆ ที่ปลูกร่วมกัน ไม่ควรวางชิดกัน เพื่อเพิ่มช่องการไหลเวียนของอากาศ ควรตั้งระบบฉีดน้ำด้านบนและไม่ควรให้โดนน้ำค้าง ในส่วนของการตัดใบที่เป็นออก เพื่อจะลดการระบาดของโรคลง ในการศึกษาครั้งนี้ไม่แนะนำให้มีการตัดใบที่เป็นโรคออกไป โดยเฉพาะต้นที่ขาดธาตุโพแทสเซียม อาจจะได้รับผลกระทบจากการตัดใบออก ถ้าตัดใบออกต้องแน่ใจว่า ต้นอินทผลัมได้รับธาตุโพแทสเซียมเพียงพอเท่านั้น
การจำกัดหรือยับยั้งเชื้อราชนิดนี้ คือ พ่นยาฆ่าเชื้อรา methyl , copper hydroxide หรือ copper oxychloride จะมีประสิทธิภาพมาก ควรใช้สเปรย์พ่นทางใบ และควรมีโปรแกรมการพ่นยาฆ่าเชื้อราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ลุกลามไปยังใบใหม่ๆ ที่ยังไม่ติดเชื้อ ควรฉีดพ่นยาให้ตรงกับการเปิดดอกของสปอร์ ซึ่งยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าควรเป็นช่วงใด

Visitors: 40,526