สายพันธุ์ Saggai

สายพันธุ์ซาไก (Sagai / saggai)

          Sagai เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในประเทศซาอุดิอาระเบีย  และภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียลำต้นมีความแข็งแรงให้ผลผลิตสูง  ลักษณะผลมีขนาดยาว  เมือถึงช่วงระยะแก่จัดจะมีผลสีเหลืองทอง  รสชาติหวานมีเส้นใยน้อย  ผู้คนส่วนใหญ่จะนิยมบริโภค ผลซาไกในข่วงทำตากแห้ง  ซึงซาไกนั้นก็สามารถบริโภคได้ทั้งระยะสุกและระยะการทำให้แห้ง  สายพันธุ์ Sagai เอกลักษณ์โดดเด่นตรงที่มีลักษณะของวงแหวนงาช้างที่บริเวณฐานของผล   อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมรมแปรรูปอาหารซึ่งงายต่อการบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ  รวมถึงขั้นตอนกระบวนการอื่นๆ (เช่น  การสอดไส้ถั่วต่างๆ หรือการเคลือบช็อกโกแลต ) นี่เป็นเหตุผมที่ทำให้ สายพันธุ์ Sagai  อยู่ในรูปลักษณ์เป็นของขวัญของฝากที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในอากาศทั่วไปและในเทศการพิเศษต่างๆ  อีกทั้งยังสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานมากอีกด้วย

฿1,500
จำนวน:
Visitors: 40,526