ตัวผู้สายพันธุ์ Ghannami

          Ghannami เป็นสายพันธุ์ที่อินทผลัมตัวผู้ที่ถือได้ว่าดีที่สุดเพราะได้มาจากการคัดเลือกและทดสอบจากสายพันธุ์ของอินทผลัมตันตัวผู้กว่า 200 สายพันธุ์  ให้ปริมาณเกสรที่มีมีชีวิตพร้อมผสมพันธุ์มากว่า 95 %  เกสรของสายพันธุ์ Ghannami มีอนุภาคขนาดเล็กเหมะสำหรับการผสมกับเกสรตัวเมียได้ทุกสายพันธุ์  ติดผลง่ายผลดก และออกเกสรในช่วงต้นฤดูเหมาะสมกับการเป็นพ่อพันธุ์ของสวนอินทผลัมมากที่สุด


เมื่อนำเกสรของสายพันธุ์ Ghannami มาผสมกับเกสรของต้นตัวเมียจะทำให้เกิดการสุกของผลไม้ไนช่วงต้นฤดูกาล (สุกต้นฤดูจะมีราคาและความต้องการของตลาดมากกว่าช่วงกลางและปลายฤดู )ทั้งยังทำให้ผลผลิตมีขนาดใหญ่ เนื้อมาก ค่าความฝาดน้อย (แทนนิน)

Visitors: 40,526