สายพันธุ์ไหนดีที่สุด

สายพันธุ์ไหนดีที่สุด อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวครับ (แล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านครับ)

ถ้าเน้นเอาดีด้านทานผลสด คือออกผลมาแล้วแก่จัด(สุก) ทานได้ หรือเก็บจำหน่ายได้เลย มีความเสี่ยงด้านความชื้นในภูมิอากาศบ้านเราน้อย ไม่ยุ่งยากในเรื่องการทำแห้ง (ตากแห้ง) ก็แนะนำ Barhee  Sultana Hayani Khoneizi

ถ้าเน้นเอาดีด้าน ราคาผลผลิตต่อกิโลกรัมมีราคาแพง ก็แนะนำ Ajwah Medjool Sukkary Khadrawy

ถ้าเน้นเอาดีด้านทานหรือจำหน่ายผลสุกได้ ทำแห้งก็ได้ คือทานหรือจำหน่ายผลสุกไม่หมด ก็นำไปทำแห้งทานหรือจำหน่ายได้ทั้งสองระยะ (กระบวนการทำแห้งต้องศึกษาและพัฒนาต่อยอดอีกที) ก็แนะนำ Khalas, Nawader, Sagai,  Abumaan, Umed Dahan, Shi shi,

ถ้าเน้นเอาดีด้าน ทนความชื้น ทนฝน (ซึ่งเป็นปัญหาหลักของการปลูกอินทผลัมในบ้านเรา) ให้ผลดก ทานทั้งสุก ทั้งแห้งได้ แนะนำ Um ed Dahan, Kkoneizi

ถ้าเน้นเอาดีด้าน ทนโรค โดไว ต้นแข็งแกร่ง ทานทั้งสุก ทั้งแห้งได้ แนะนำ Shi shi

ถ้าเน้นเอาดีด้าน ลูกใหญ่ ให้ผลผลิตไว เป็นที่รู้จัก เป็นที่นิยมของตลาด ราคาจำหน่ายสูง แนะนำ Medjool (กระบวนการทำแห้งต้องศึกษาและพัฒนาต่อยอดอีกที)

ถ้าเน้นเอาดีด้าน ผลสีแดงสด รสชาติหวาน สวยเด่น ปลูกประดับเสริมบารมี ยังมีคนปลูกน้อยอยู่ ทานทั้งสุก ทั้งแห้งได้ แนะนำ Khoneizi

 

Visitors: 40,526